Cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden

Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in ‘De Hoeksteen’ in Capelle aan den IJssel.

De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de regio’s) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.

De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus.

Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.

Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een hbo-opleiding.

Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.