Dank aan onze ouderenpastor Harm Jansen

Inmiddels werkt Harm Jansen alweer bijna een jaar in ons midden als pastor voor het ouderenwerk. Dit zal de meesten van ons niet ontgaan zijn. Zijn wekelijks terugkerende
‘a word from the pastor’ in het Kerkblad, en op de website, is ons allemaal wel bekend. Natuurlijk doet hij veel meer, zoals mensen terzijde staan tijdens heftige perioden in hun leven, ouderen bezoeken, voorgaan bij diensten in Overslydrecht en uitvaarten leiden.
Tijdens de coronacrisis was het ook voor hem lastig dat contacten alleen via de telefoon plaatsvonden en verzorgings- en verpleeghuizen totaal op slot gingen. Waar het eerst zoeken was naar een plaats binnen onze twee wijken werd het toen zoeken naar manieren van contact met de gemeenteleden. Niet de gemakkelijkste start, zeker als je bedenkt dat het gemis van ds. Sparreboom ook nog eens moest worden opgevangen. Wij denken dat
hij dat allemaal op een goede en liefdevolle manier heeft gedaan en daar zijn we hem dankbaar voor. We hopen op een mooie en gezegende voortzetting van het bijzondere werk dat hij bij ons in Gods naam mag doen!
Mieke van ’t Veer