Dankbaar

Afgelopen zondag ging in de avonddienst ds. M. van Pelt uit Ridderkerk voor.
De schriftlezing was 1 Thessalonicenzen 3: 1-13, waar Paulus zijn vriend Timotheüs naar deze jonge gemeente gestuurd heeft en deze, bij zijn terugkeer goed bericht heeft over
hun geloof en liefde. Paulus is dankbaar dat God met deze gemeente meegaat en dat Hij het fundament is waarop zij bouwen.
Dankbaar! Het thema deze week, waarin we ook mochten danken voor gewas en arbeid. Daarbij mag ik ook met dankbaarheid aan onze gemeente denken.
We leven niet in gemakkelijke tijden, maar ik merk toch veel van de liefde voor elkaar en liefde voor onze hemelse Vader en zijn zoon Jezus Christus. Ook de creativiteit van de Heilige Geest is overal zichtbaar. Ik kan dan ook niet anders dan nog eens extra benadrukken wat er allemaal voor moois binnen onze gemeente gebeurd. Ook voor mijzelf doet het goed hierbij stil te staan. Soms heb ik weleens het idee dat we alleen aan het besturen zijn en dat het ene overleg in de volgende bespreking overloopt. Soms wel eens wat te zakelijk.
Maar… als ik verder kijk dan dat en denk aan de mooie gesprekken en het leren kennen van steeds meer kostbare mensen binnen onze gemeente, zie ik zoveel moois! Vanaf deze plaats wil ik dan ook mijn dankbaarheid uitspreken naar allen die in deze tijd, met steeds weer wisselende inzichten en voorschriften, proberen onze kerk toch een gezicht te geven.
Het valt niet mee om steeds te schakelen als er weer nieuwe maatregelen worden getroffen. Toch gebeurt er zoveel moois en goeds!
Een aantal wil ik er met jullie delen.
• De openstelling kerk, waarbij nu al vanaf het begin van de coronatijd 6 avonden in de week de mogelijkheid geboden wordt aan mensen om de kerk eens binnen te lopen voor een praatje of ondersteuning. Daar gebeuren mooie dingen.
• De commissie 1,5 meter kerk, die wanneer er van hogerhand weer iets verandert, direct bij elkaar komt en ons steeds weer voorziet van duidelijke en verantwoorde regelgeving.
• Predikanten en kringleiders, die met kunst en vliegwerk proberen kringen vorm te geven.
• Enthousiaste mensen die met de geboden mogelijkheden op zoek zijn naar of vorm geven aan activiteiten die wel mogelijk zijn.
• De evangelisatiecommissie, die samen met gemeenteleden en andere kerken kijkt naar gezamenlijke activiteiten.
• Alles wat er voor kinderen wordt mogelijk gemaakt, zoals o.a. de kinderkerk.
• Alle ‘techneuten’ en medewerkers aan beamerpresentaties die de uitzendingen
mogelijk maken. En aan alle anderen die de kerkdiensten vorm geven.
• Alle kerkenraadsleden, die op welk terrein dan ook proberen hun ambt zoveel mogelijk handen en voeten te geven.
• De kosters, die bijna dagelijks in onze kerkgebouwen aanwezig zijn en die steeds moeten omgaan met alle last minute wijzigingen en het eerlijk verdelen van de ruimtes die we hebben.
Ongetwijfeld vergeet ik nog mensen, maar laten we aan allen denken en voor hen bidden, zoals Paulus voor de gemeente in Thessaloniki gebeden heeft: ‘Kunnen we God ooit genoeg bedanken voor de vreugde die Hij ons in jullie schenkt’!
En weet, Hij kan altijd extra handen gebruiken.

Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer