Dankdag 2014

Dankdag 2014

Dankbaarheid
Op D.V. woensdag 5 november 2014 is het weer dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we stilstaan dat de Heere weer het gewas heeft doen laten groeien. Hij heeft het werk van onze handen willen zegenen.

Dankbare Kerkrentmeesters?
Jazeker! Dankbaarheid mag er ook zijn voor wat de Heere ons heeft gegeven in onze plaatselijke Hervormde Gemeente. We hebben vier wijken met elk een predikantsplaats, goede organisten, elke zondag kerkdiensten, diensten op biddag, dankdag, voorbereiding in de stille week, pastoraat, gemotiveerd jeugdwerk, vele kringen en evangelisatiewerk etc.
Als we even om ons heen kijken, dan stellen wij vast dat dit een groot voorrecht is, waar elders kerken worden gesloten of men met een steeds kleinere groep verder moet. Onverdiende genade, waar we de Heere niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.

Oproep tot dankbaarheid
Al deze zaken en niet te vergeten het onderhoud van de beide kerkgebouwen, pastorie├źn, jeugdgebouw en orgel kosten veel geld. Daarom hopen wij net als de voorgaande jaren weer op een royale bijdrage. Het is echt nodig om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. De Dankdagcollecte biedt hiervoor een uitstekende mogelijkheid, omdat de opbrengst van deze collecte volledig is bestemd voor onze plaatselijke Hervormde Gemeente. Ook in veel andere gemeenten ligt de opbrengst van de Dankdagcollecte op een hoog niveau. Het College van Kerkrentmeesters roept u op de Dankdagcollecte bijzonder te gedenken. Er zijn collectemunten met hogere tegenwaarde beschikbaar en u kunt ook kiezen voor een bijdrage via bankrekeningnr. NL79FVLB0699947006 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. dankdagcollecte.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn