Dankdag 2015

Dankbaarheid
Op D.V. woensdag 4 november 2015 is het weer dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we stilstaan bij het feit dat de Heere weer het gewas heeft doen laten groeien. Ook heeft de Heere het werk van onze handen willen zegenen.

Dankbare kerkrentmeesters?
Jazeker! Dankbaarheid mag er ook zijn voor wat de Heere ons heeft gegeven in onze plaatselijke Hervormde Gemeente. We hebben vier wijken met elk een predikantsplaats, goede organisten, elke zondag kerkdiensten, diensten op bid- en dankdag, voorbereiding in de stille week, pastoraat, gemotiveerd jeugdwerk, vele kringen, evangelisatiewerk etc. Als we even om ons heen kijken, kunnen wij vaststellen dat dit een groot voorrecht is, waar elders kerken worden gesloten of men met een steeds kleinere groep verder moet. Onverdiende genade, waar we de Heere niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.

Oproep tot dankbaarheid
Al deze zaken en niet te vergeten het onderhoud van de beide kerkgebouwen, pastorie├źn, jeugdgebouw en orgel kosten veel geld. Daarom hopen wij net als de voorgaande jaren ook dit jaar weer op een royale bijdrage. Dit is echt nodig om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. De Dankdagcollecte biedt hiervoor een uitstekende mogelijkheid, omdat de opbrengst van deze collecte volledig is bestemd voor onze plaatselijke Hervormde Gemeente. Ook in veel andere gemeenten ligt de opbrengst van deze collecte op een hoog niveau. Het College van Kerkrentmeesters roept u op de Dankdagcollecte bijzonder te gedenken. Er zijn collectemunten met een hogere tegenwaarde beschikbaar en u kunt ook kiezen voor een bijdrage via bankrekeningnr. NL79FVLB0699947006 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. dankdagcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.