Dankdagcollecte

Dankbaarheid
Op D.V. woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we er bij stilstaan dat de Heere het gewas heeft doen groeien. Ook heeft de Heere het werk van onze handen willen zegenen.

Dankbare kerkrentmeesters?
Jazeker! Dankbaarheid mag er ook zijn voor wat de Heere ons heeft gegeven in onze plaatselijke Hervormde Gemeente. We hebben vier wijken met elk een predikantsplaats, pastoraal medewerkers, goede organisten, elke zondag kerkdiensten, diensten op Bid- en Dankdag, bezinning in de Stille Week, gemotiveerd jeugdwerk, vele kringen, evangelisatiewerk enz. Als we even om ons heen kijken, kunnen wij vaststellen dat dit een groot voorrecht is in een tijd waarin vele kerken worden gesloten. Onverdiende genade  waar we de Heere niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.

Oproep tot dankbaarheid
Al deze zaken en niet te vergeten het onderhoud van de beide kerkgebouwen, pastorie├źn, jeugdgebouwen en orgels kost veel geld. Daarom hopen wij, net als voorgaande jaren, ook dit jaar weer op een royale bijdrage. Dit is echt nodig om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. De Dankdagcollecte (2e collectezak) biedt hiervoor een uitstekende mogelijkheid, omdat de opbrengst van deze collecte volledig is bestemd voor onze plaatselijke Hervormde Gemeente. Ook in veel andere gemeenten ligt de opbrengst van deze collecte op een hoog niveau. Het College van Kerkrentmeesters roept u op deze Dankdagcollecte bijzonder te gedenken. Er zijn collectemunten met een hogere tegenwaarde beschikbaar en u kunt ook kiezen voor een bijdrage via bankrekening NL60RABO0373729014 t.n.v. Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Dankdagcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wijnand Blom en Leen Kleijn.