Dankdagcollecte

Dankbaarheid

Op D.V. woensdag 2 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Een dag waarop we er bij stilstaan dat de Heere het gewas heeft doen groeien. Ook heeft de Heere het werk van onze handen willen zegenen.

Dankbare kerkrentmeesters?

Jazeker! Dankbaarheid mag er ook zijn voor wat de Heere ons heeft gegeven in onze plaatselijke Hervormde Gemeente. Onverdiende genade, waar we de Heere niet dankbaar genoeg voor kunnen zijn.

Oproep tot dankbaarheid

Al deze zaken en niet te vergeten het onderhoud van de beide kerkgebouwen, pastorieĆ«n, jeugdgebouwen en orgels kost veel geld. Ook wij hebben te maken met grote stijging van de energiekosten en nemen maatregelen om deze kosten te beperken. Desalniettemin zullen de onderhouds- en energiekosten fors toenemen. Daarom hopen wij, net als voorgaande jaren, ook dit jaar weer op een royale bijdrage. Dit is echt nodig om aan al onze verplichtingen te kunnen voldoen. De Dankdagcollecte (2e collectezak) biedt hiervoor een uitstekende mogelijkheid, omdat de opbrengst van deze collecte volledig is bestemd voor onze plaatselijkeĀ Hervormde Gemeente. Ook in veel andere gemeenten ligt de opbrengst van deze collecte op een hoog niveau. Het College van Kerkrentmeesters roept u op deze Dankdagcollecte bijzonder te gedenken. Er zijn collectemunten met een hogere tegenwaarde beschikbaar en u kunt ook kiezen voor een bijdrage via bankrekening NL60 RABO 0373 7290 14 t.n.v. Hervormde Gemeente Sliedrecht o.v.v. Dankdagcollecte. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.