Dankwoord predikant-in-opleiding Willem Koudijs

‘Na een mooi en vol jaar komt het einde voor mij bij jullie in de (wijk)gemeente in zicht.
In deze weken zal ik mijn laatste opdrachten voltooien en rond ik dit stagejaar af.
Met veel plezier heb ik mijn bijdrage mogen leveren aan het werk in jullie gemeente.
Zo was ik o.a. betrokken bij verschillende kringen, ging ik op bezoek bij gemeenteleden,
en heb ik een aantal diensten geleid in de gemeente, waaronder een dankdienst en morgendienst. Het zijn waardevolle ervaringen geweest die voor mij een fundament vormen in het werk in Gods Koninkrijk dat ik hoop te mogen voortzetten.
De belijdeniskring heeft voor mij een bijzondere plek gehad dit jaar. Samen met ds. J.W. Sparreboom ben ik nauw betrokken geweest bij deze kring waarmee we heel wat maandagavonden hebben doorgebracht. Wat is het mooi geweest om samen de Bijbel
te lezen, te bidden, te leren groeien in geloof en vertrouwen! Het was daarom ook erg jammer dat de belijdenisdienst door de omstandigheden niet door kon gaan. In dit afscheidswoord wil ik gebruik maken om eenieder van deze groep te bedanken voor hun gezelligheid, openheid en vertrouwen. Jullie lieten me zien dat God met iedereen Zijn eigen weg gaat en dat deze weg heel verschillend kan zijn!
Ook de gemeente en kerkenraad wil ik bedanken voor de vriendelijkheid, warmte en hulp die mij gegeven is in de tijd die ik bij jullie heb doorgebracht. Ik heb mijn stagetijd als heel goed ervaren, zeker omdat jullie als gemeente mij alle ruimte gaven om mijzelf te ontwikkelen.
De stagepredikant ds. J.W. Sparreboom is niet meer bij jullie in de gemeente, maar ik heb ontzettend veel te danken gehad aan zijn begeleiding. Hij heeft me laten zien met hoeveel liefde het predikantschap kan worden uitgevoerd. Ik dank God dan ook voor alles wat hij mij heeft geleerd en voor de aanmoediging die hij me gaf als ik het nodig had. Deze stagetijd is voor mij een periode geweest waarin ik heb mogen zien hoe God met Zijn Geest werkt in mensen. Het is een prachtige ervaring geweest om te zien hoe Hij aanwezig is in jullie gemeente!’