Dankwoord van familie Sparreboom

Bedankt
Afgelopen zondag werden we overweldigd door de vele warme en hartelijke woorden tijdens de afscheidsdienst. Wat een verrassing dat de kerkenraad van wijk 2 ons na afloop van de dienst toezong en samen met andere spontaan gekomen gemeenteleden (op anderhalve meter afstandā€¦) uitzwaaide langs de kant van de weg. Het was hartverwarmend. Hartelijk dank voor de vele kaarten, apps, mails en attenties die we ontvingen. En evenzeer heel hartelijk dank voor de cadeaus die we tijdens de afscheidsdienst mochten ontvangen: acht schitterende eethoekstoelen, een bloemschikking, cheque, puzzel en een spel van de kindernevendienst. Het was een onvergetelijk afscheid. Wees bij gelegenheid welkom voor een kop koffie op ons
nieuwe adres: Kerkepad 1, 2912 XG te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Gods zegen toegewenst,
van ons hele gezin: Johan en Alet Sparreboom, Jitse, Marije, Bart, Maarten en Samira