Data lidmatenkring ‘Maranatha’

Het alvast noteren van de data voor de bijeenkomsten van de lidmatenkring ‘Maranatha’ lijkt eveneens een goed idee. We hopen elkaar op vier vrijdagavonden fysiek te ontmoeten in de Maranatha Kerk. Over de thematiek komen we nog te spreken.
De bijeenkomsten zijn vrijdagavond 20.00 – 22.00 uur: 15 oktober, 26 november, 14 januari en 11 maart.