De 10 geboden: Gods tien vingerwijzingen

Van diverse kanten is gevraagd naar de tekst van de wetslezing die ds. Naijen vorige week zondag deed.
De wetslezing in een parafrase, een update naar onze tijd. Gods tien vingerwijzingen. Wat de Here God van ons wil, dat kun je op je 10 vingers nagaan.
1. Omdat ik zo’n God ben die je bevrijd heb, moet je geen slaaf worden van zelfbedachte goden zoals de god van het geld, de god van de carrière, de god van altijd maar meer willen en moeten, de god van plezier en genot. Leef niet als een slaaf, maar als een bevrijd mens.
2. Je moet van Mij geen afbeelding maken. Denk niet dat je Mij in een denkbeeld kunt vangen. Ik Ben Die Ik Ben, Ik Ben Erbij. Daarop mag je vertrouwen, ook al zie je Mij niet en vat je Mij niet.
3. Gebruik mijn Naam niet bij zaken waar Ik niet “van” en “mee” gediend ben.
4. Je leeft niet om te werken, je werkt om te leven. Daarom zal rust en ontspanning een plek krijgen in je leven. Houd de wekelijkse rustdag in ere als de dag waarop je mag vieren dat Mijn schepping er ook voor jou is en dat het in navolging van Mijn Zoon Jezus ook voor jou eens Pasen zal zijn.
5. Je vader en moeder moet je in ere houden. Via hen heb je het leven ontvangen en van Mij gehoord. Zij waren er voor jou toen je zwak en kwetsbaar was. Jij zult naar hen omzien als zij zwak en kwetsbaar worden.
6. Je mag niet doden of levensgevaarlijk doen. Je zult ook je leven niet nodeloos in gevaar brengen door je roekeloosheid, met je gaspedaal, voor de kick of door je verslaving.
7. Blijf trouw aan wie je liefde en trouw beloofd hebt, ga zorgvuldig met elkaar om, geniet van de liefde in al haar facetten, Ik heb haar geschapen, maar gooi het niet te grabbel.
8. Je mag niet stelen en niet krampachtig willen hebben en houden.
9. Je moet altijd eerlijk blijven en de waarheid dienen, door te spreken of te zwijgen. Laat iedereen op jou aan kunnen.
10. Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op een ander.
Gods tien vingerwijzingen daar heb je de handen vol aan en met de handen samen bidden we hem om de moed ze te houden en met liefde te doen. Amen.