De Hangpalm zoekt enthousiaste nieuwe leidinggevenden!

Maar wat is dat eigenlijk de Hangpalm? Eens in de twee weken op woensdagavond komen we met een team van ongeveer 7 jongeren en ouderen bij elkaar om buiten- en randkerkelijke jongeren een ‘chill- avond’ aan te bieden. Op deze avonden stellen wij ons beschikbaar aan de jongeren om:

  • Contacten te leggen;
  • Relaties op te bouwen;
  • Door de contacten en relaties heen Jezus te laten zien;
  • Hen uit te nodigen om door geloof in Jezus lid te worden van Gods Koninkrijk.

Tijdens deze twee wekelijkse avonden nodigen we jongeren uit om naast de ‘chill-avond’, één avond per maand samen dieper over Gods Woord na te denken.

Door vertrek van enkele teamleden zoeken we nieuwe enthousiaste leden voor ons team. Heb jij een hart voor jongeren,  wil je het Evangelie delen door daad en/of woord en daarmee je gaven en talenten inzetten? Dan zijn wij op zoek naar u of jou!
Neem contact op met Jesse Hofman:

En draai gerust een avondje met ons mee!