De Herberg

Kom-op-adem-driedaagse – Leven met verlies
De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in april weer een driedaagse rond het thema verlies. Het verlies van iemand die je dierbaar is, grijpt diep in. Rouwen is hard werken op veel terreinen van het leven en vaak een ingewikkeld proces. Wat kun je er dan naar verlangen om er eens in alle rust bij stil te staan. Dat is mogelijk tijdens een driedaagse in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel.
Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om
te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.
Datum : 15 tot 17 april 2021
Leiding : Diewertje Dorr en Bea Sonneveld
Informatie : www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem-leven-met-verlies

Tussen(half)jaar en vakantiewerk
Tien of vijf maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2021 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en begeleiding. De werkzaamheden zijn gevarieerd, er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding), maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl. Heb je geen vijf maanden de tijd, maar wel een aantal weken tussen half juni en september? Denk dan eens aan vakantiewerk. Minimaal twee weken van maandag tot vrijdag op kamers in het Koetshuis en samen met andere jongeren je inzetten voor de gasten van de Herberg. Samen veel plezier maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.