De Herberg

Nog geen studierichting kunnen kiezen? 
Opleiding klaar, maar nog geen baan gevonden?
Heb je wel eens nagedacht over een bijzonder “tussenjaar” in de Herberg?
In september is er weer plaats voor vier jonge mensen, die een diaconaal jaar
willen doen in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek.
Op onze website www.pdcdeherberg.nl vind je informatie over ons huis, de gasten,
de vele vrijwilligers en over een diaconaal jaar! 
In het Koetshuis is voor iedere dia een kamer beschikbaar. Daarnaast is er een
kleine huiskamer met keuken. 
Op de website vind je ook de nodige gegevens over vakantievrijwilligerswerk voor
jongeren in de maanden juli en augustus.
Voor meer informatie of opgave mail naar vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl.