De Openbaring van de Troost

Afgelopen zondag ging in de morgendienst ds. P. de Graaf uit Kruiningen voor.
De schriftlezing was Openbaring 10 en de verkondiging ging over vers 7, wanneer de zevende engel op z’n bazuin blaast en Gods geheim werkelijkheid wordt.
Vaak laten we het bijbelboek Openbaring maar een beetje links liggen. Het gaat over verschrikkelijke en onbegrijpelijke dingen. Toch is dat eigenlijk niet zo. Eigenlijk is het een ‘troost’ boek. Het laat zien dat God, ondanks oorlogen, rampen en ziekten met ons verdergaat. We mogen blijven uitzien naar het moment dat de zevende engel op de bazuin blaast en God alle kwaad zal wegnemen en wij zijn koninkrijk mogen betreden.
Ik moest daarbij denken aan het schilderij dat Gisela Mink heeft gemaakt en dat in de consistorie van de Maranatha Kerk hangt. Hierop is de weg naar het nieuwe Jeruzalem afgebeeld. Op die weg lopen de gelovigen naar de stad toe, een weg waar we allemaal naar uitzien om hem te mogen gaan. En toch… er loopt ook een vrouw op die achterom kijkt. Toen Gisela mij vroeg waarom deze vrouw achterom kijkt, moest ik aan mezelf denken.
Achterom kijken, niet naar mijn aardse bezittingen, maar wel naar mijn kinderen en alle anderen die mij lief zijn. Hopende dat zij ook deze weg naar het nieuwe Jeruzalem zullen gaan. Bidden dat God zich ook over hen zal ontfermen.
Zo hebben veel mensen, denk ik, gedachten bij de voleinding der wereld.
We verlangen ernaar, maar…
We weten echter niet op welke dag, of welk uur deze profetie in vervulling zal gaan.
Het boek ‘Openbaring’ is geen spoorboekje waarin, als je alle stations maar gehad hebt, het einddoel op een vaste tijd bereikt wordt. Veel mensen zien in deze tijd de eindtijd, maar ziekten, oorlogen en rampen zijn er al 2000 jaar. Het kan nog gerust 2000 jaar duren, maar het kan ook morgen of over een jaar zijn. We weten het niet. Wat we wel zeker weten is dat God zijn woord zal houden. Tot die tijd mogen wij, als zijn gemeente hier op aarde, omhoog kijken naar Hem die alles goedmaakt en daarbij mogen we blijven bidden voor onze kinderen en allen die ons lief zijn, of Hij zich ook over hen zal ontfermen, zodat we
als één grote groep de weg naar het nieuwe Jeruzalem mogen gaan!
Goede dagen gewenst en een vriendelijke groet,
Mieke van ’t Veer