Deelneming aan het Avondmaal

Op zondag 2 en vrijdag 7 april zullen in totaal twaalf jongeren openbare belijdenis van hun geloof afleggen. Hierna mogen ze deelnemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Wat een zegen.
Arie Blokland gaf ook nog een bijzonder gedicht van Jaap Zijlstra door. U weet wel die predikant over wie ik onlangs schreef dat hij als evangelisatiepredikant in Amsterdam veel zegenrijk werk, ook voor mij, heeft gedaan.
En als wij dan brood breken, herinneren we ons dan de opdracht dat we werktuigen in zijn hand zijn? Dat we Hem ontmoeten in de hongerige, de dorstige, de naakte, de zieke, de gevangene en de vreemdeling? Zijn we tot op heden al te vaak aan hen voorbijgelopen? Aan Hem dus! Dat kan toch zomaar niet?
Ter voorbereiding op onze tafelgang, straks op Goede Vrijdag, het gedicht ‘Gastvrij’. Om te overdenken, juist in de lijdenstijd. Ter bezinning!

Of ik mijzelf heb uitgedeeld
dat is de vraag
en daar wil ik omheen

Ik zing zo graag
welk een vriend is onze Jezus
maar zijn vrienden
zijn dat ook mijn vrienden?

Ik zit lelijk in de maag
met zijn maaltijd
want die lammen en die blinden
zijn die aan mijn maaltijd wel te vinden?

Hij geeft mij brood en wijn
stelt liefdevol de vraag
of ik er ook voor hen wil zijn
voor hen?
Het rommelt in mijn maag.