Diaconaal aanbevolen: Actie BROODNODIG (Zjitomir, Oekraïe)

De Diaconie vraagt uw bijzondere aandacht voor het project Broodnodig.

Diverse gemeenteleden zijn actief betrokken bij de Stichting Vrienden van Zjitomir. Door de coronacrisis is grote nood ontstaan onder de dak- en thuislozen en gepensioneerden. Het is voor het project Sjofar onmogelijk om hen, zoals normaal, twee keer per week een warme maaltijd te geven. Normaal zouden er in de zomer minder mensen komen, maar  er komen nu al acht keer zoveel mensen als normaal! Prijzen in de winkels zijn omhoog gegaan. De mensen kunnen geen voedsel meer vinden op de markt of straten en zijn afhankelijk van wat ze krijgen. En nu de meeste mensen in Oekraïne binnen blijven (net zoals hier) en de gaarkeukens gesloten zijn is er niets voor ze. Om de nood toch enigszins te lenigen wordt er nu verpakt brood uitgedeeld. Maar dit kost veel meer geld en dat is er niet. We hebben daarvoor een noodhulpfonds opgericht. Aanvankelijk hadden we berekend dat er € 10.000 nodig zou zijn. Maar het aantal mensen dat op Sjofar aangewezen is stijgt sneller dan verwacht. Bovendien merken we ook steeds meer de economische gevolgen van de coronacrisis. Verder stijgende prijzen voor de voedselpakketten, extra transportkosten omdat het openbaar vervoer stil ligt. Meer mensen worden werkeloos. En steeds meer mensen zijn afhankelijk van wat Sjofar uitdeelt. Onze actuele inschatting is dat er zeker € 15.000 nodig zal zijn om de eerste nood te kunnen lenigen. Daarom is uw steun broodnodig!! En alhoewel wij hier ook de gevolgen van de coronacrisis voelen, wil ik u toch vragen: helpt u mee om de hongerigen in Zjitomir te voeden? Dat kan door een gift over te maken via iDeal via www.helpen.org/brood.

Namens Stichting Vrienden van Zjitomir, Jolanda Bot