Diaconaal collectedoel Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag wordt de opbrengst van de gezamenlijke dienst van Wijk 1 en Wijk 2, met de Gereformeerde Kerk, bestemd voor het Werelddiaconaat (een algemeen doel).

Het collectedoel van Wijk 3 en Wijk 4 betreft op Hemelvaartsdag de Christelijke GGZ organisatie Eleos. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Het werken aan herstel gaat verder dan alleen het terugdringen of genezen van een ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliënt heeft,

wordt gewerkt aan persoonlijk herstel en wordt gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in deze gesprekken.

Namens de Diaconie, Elize Vlot en Huib Visser.