Diaconaal/missionair werk in Egypte

Komende zondag 11 april zal gecollecteerd worden voor het werk van de GZB in Egypte. Als Zendingscommissie bevelen we deze collecte hartelijk bij u aan. Samen met de kerk in Egypte werkt de GZB aan het versterken van twaalf jonge, lokale gemeenten, met het verlangen om Gods liefde zichtbaar te maken in de samenleving. Een echte uitdaging als kleine minderheid in een overwegend islamitisch land. Willem-Jan de Wit is betrokken bij zijn studenten en bezoekt hen nog regelmatig als ze na hun studie dienen in een gemeente. Ook bezoekt hij graag de jonge gemeenten die de GZB ondersteunt om levendige geloofs-gemeenschappen te worden. Deze keer bezocht hij EZ*, een indrukwekkend voorbeeld van een gemeente die al in haar

stichtingsproces laat zien wat het is om het Evangelie uit te dragen in een arme buitenwijk van het overwegend islamitische Caïro. Ahmeti*, de eigenaar van de woning waar de gemeente samenkomt, vertelt: ‘Het begon met het bezoeken van christelijke gezinnen in de buurt en we nodigden hen uit voor de zondagse diensten en gebedsbijeenkomsten en de kinderen voor de

zondagsschool. Inmiddels komen er regelmatig zo’n 30 à 35

volwassenen en daarnaast veel kinderen en tieners. Zelfs buurtbewoners die in het begin niet zo blij waren met alle christelijke activiteiten in de straat, zien het positieve effect in de buurt.’ Naast de christelijke activiteiten is er een opvang en een werkgelegenheidsproject gestart in de wijk. Er worden kledingmarkten georganiseerd en seminars over verschillende thema’s gehouden. Daarnaast werden er 40 waterfilters voor een betere waterkwaliteit geïnstalleerd en tijdens de coronacrisis kon de kleine gemeente diaconaal aanwezig zijn. Ook worden er kippen gefokt die tijdens feestdagen in de magen van de buurtbewoners terecht zullen komen. De toekomst? Langzaam maar zeker groeit het aantal bezoekers op zondag. En hoewel de activiteiten nu nog plaatsvinden onder het label van liefdadigheidsorganisatie ‘De Goede Hoop’, komt er een dag dat het welkomstbord vervangen wordt door een groot kruis. Tot die tijd wacht er ook nog een stuk grond naast het huidige gebouw om te worden gebruikt voor kerkbouw.