Diaconale Adoptie Commissie

Na lange tijd eindelijk weer eens bericht van de Diaconale Adoptie Commissie.
We zijn een commissie die al bijna 43 jaar lang via stichting Woord en Daad bemiddelt in
de financiële adoptie van kinderen uit diverse landen zoals India, Guatemala, Burkina Faso, Haïti, Ethiopië, Sierra -Leone, Filipijnen, Colombia.
Voor een bedrag van € 30,- kunt u voor een kind uit een van deze landen het verschil maken. Door uw bijdrage ontvangen zij christelijk onderwijs, dagelijks eten, kleding, en zo nodig medische zorg. Ook worden bijeenkomsten en trainingen georganiseerd voor ouders en leraren, zodat ouders betrokken blijven en de kwaliteit van onderwijs verbetert. Als u via onze commissie een kind wil steunen, maar € 30,- per maand een te grote uitgave voor u is, is er ook de mogelijkheid om samen met een 2e of zelfs een 3e sponsor een kind te steunen. Zo proberen we deze mogelijkheid voor een ieder passend te maken.
Wat de commissie ook doet is de sponsoring van een kind overnemen op het moment dat een sponsor, om welke reden dan ook, stopt. Zo blijft de sponsoring toch doorgaan. U begrijpt, dat brengt de nodige kosten met zich mee. Momenteel staan er 4 kinderen op de lijst voor € 30,- per maand, 4 voor € 15,-, en 1 voor € 10,-. De kosten van deze sponsoring worden geheel betaald uit giften. Graag geven we u de mogelijkheid om een van deze kinderen van de DAC over te nemen, zodat de
maandelijkse kosten niet te zwaar worden. Indien u hier interesse in hebt, neem dan contact op met ondergetekende. Aanbevolen!
Ook is er de mogelijkheid om zelf via www.woordendaad.nl/sponsor-een-kind/ een kind te selecteren, en via de commissie te adopteren. Ook als u hiervan gebruik wilt maken, horen we dat graag. Juist in een tijd als deze waar zoveel zekerheden wegvallen is uw hulp meer dan nodig!
Wilt u het werk van onze commissie financieel steunen, maak dan uw gift over op rekeningnummer NL49 RABO 0359 3171 46 t.n.v. Adoptiecommissie. Van harte aanbevolen!
Wilt u ook bidden voor ons werk, en dat van Stichting Woord en Daad? En voor al die mensen die het zo moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden?
Heeft u vragen? Stel ze gerust.
Namens de commissie, Marius van Wijk, mariusvanwijk@outlook.com, 06 44532173