Diaconale Adoptie Commissie – verantwoording giften

In het tweede kwartaal van 2015 zijn op de ‘DAC-bankrekening’, naast de giften van onze vaste sponsors, weer een aantal extra giften binnengekomen! Vaste sponsors en ‘giftengevers’: HARTELIJK DANK voor uw waardevolle bijdragen!
Door deze bijdragen geeft u een stukje praktische invulling aan discipelschap ten opzichte van kinderen in derdewereldlanden, waarvoor voldoende voeding, kleding, (christelijk) onderwijs en medische zorg niet zo vanzelfsprekend zijn als bij ons in Nederland….
Woord en Daad is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Wilt u de kinderen steunen met een gift?
Bankrekening D.A.C.: NL49RABO0359317146, t.n.v. Diaconale Adoptie Commissie te Sliedrecht. Van harte aanbevolen!

Namens de D.A.C.,
J. (Hans) van der Aa, tel. 421550, aa4@upcmail.nl
T.M. (Martijn) Groothedde, tel. 632333, mgroothedde@hotmail.com
P. (Piet) Verhoef, tel. 417692, p.verhoef49@upcmail.nl