Diaconale Adoptie Commissie

In het eerste kwartaal van 2015 zijn op de ‘DAC-bankrekening’ – naast de giften van onze vaste sponsors – weer een aantal extra giften binnengekomen. Vaste sponsors en ‘giftengevers’: HARTELIJK DANK voor uw bijdragen! We hopen van harte dat we ook in de rest van het jaar op uw steun mogen blijven rekenen. Door uw sponsoring en giften geeft u een stukje praktische invulling aan discipelschap ten opzichte van kinderen in derdewereldlanden, waarvoor onderwijs, voldoende voeding, kleding en medische zorg niet zo vanzelfsprekend zijn als bij ons in Nederland… Door tussenkomst van de D.A.C. worden via Stichting Woord en Daad nu 142 kinderen gesponsord. Op www.hervormdsliedrecht.nl vindt u onder ‘Diaconie’ de infopagina van de D.A.C. Hier vindt u een beschrijving wat financiële adoptie inhoudt en welke mogelijkheden er zijn.

Namens de D.A.C.,
J. (Hans) van der Aa, tel. 421550, aa4@upcmail.nl
T.M. (Martijn) Groothedde, tel. 632333,  mgroothedde@hotmail.com
P. (Piet) Verhoef, tel. 417692, p.verhoef49@upcmail.nl

Woord en Daad is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Wilt u de kinderen steunen met een gift?
Bankrekening D.A.C. NL49RABO0359317146, t.n.v. Diaconale Adoptie Commissie te Sliedrecht. Van harte aanbevolen!