Diaconale collecte zondag 11 december

De collecte is bestemd voor Goud van Noord. Over deze diaconale stichting, die ook interculturele kerkdiensten organiseert, hebben we 13 november jl. meer kunnen horen van ds. Bram Robbertsen, die tijdens de dienst voorging. Het was mooi om te horen dat steeds meer mensen met verschillende etnische achtergronden de weg naar deze pioniersplek weten te vinden. De mensen ervaren de liefde van God, de rust en vrede in de kerk. De mensen die na hun komst in Nederland de aansluiting met de kerk verloren, vinden nu weer aansluiting. Bij Goud van Noord is er voor iedereen plaats op een persoonlijke manier. Vanuit onze gemeente is de betrokkenheid groot en daarvoor is er dankbaarheid. Wilt u/jij het werk financieel ondersteunen?
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld, Karin Versteeg, Wim van Tuijl