Diaconie collecte voor Limburg

De Diaconie biedt de komende weken de gelegenheid om onze landgenoten die getroffen zijn door het water te ondersteunen. We zijn contacten aan het leggen met kerken in de getroffen gebieden om zo mensen direct te kunnen helpen.
U kunt bijdragen via de extra collecte op de website of via de Kerkklets app. Ook kunt u geld overmaken naar de bankrekening van de Diaconie o.v.v. Limburg.

Laten we onze broeders en zusters op deze manier helpen en voor ze bidden.