Diaconie: Geen angst maar vertrouwen

We hoeven niet in paniek te raken, ons leven is in Goede handen. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen.

In dat vertrouwen kan je nuchter blijven en het goede zoeken voor anderen. Laten we goed nieuws zijn in een wereld vol van angst en onzekerheid, wees terughoudend in het anderen de maat nemen. Waak voor grote woorden over hen die moeilijke beslissingen moeten nemen.

Neem de tijd om samen of alleen persoonlijk te bidden:

 • voor hen die ziek zijn en/of in quarantaine leven, dat ze het mogen volhouden, dat ze mogen genezen;
 • voor hen die stervende zijn vanwege het virus, vaak zonder familie, alleen, geïsoleerd vanwege de ziekte;
 • voor hen die een dierbare verloren zijn en die in de bijzondere omstandigheden afscheid moeten nemen;
 • voor artsen en verplegend personeel die te maken hebben met de druk van deze pandemie; voor compassie, wijsheid en voor kracht om het vol te houden;
 • voor de leiders die belangrijke beslissingen moeten nemen, dat hun beslissingen daadwerkelijk dienstbaar zullen zijn aan de samenleving;
 • tegen de verspreiding van het virus, juist ook op die plekken waar mensen extra kwetsbaar zijn;
 • ook voor onze broeders en zusters in die landen waar geloven het meeste kost, zij kunnen nooit in grote groepen samenkomen in publieke erediensten.

Neem ook de tijd om iets te kunnen betekenen voor de ander, iets te doen in liefde:

 • bied aan om boodschappen te doen voor ouderen of mensen die in quarantaine zitten, hang de tas met boodschappen aan de deur;
 • bied een luisterend oor en een vriendelijk woord, juist aan diegene die zich zorgen maken over de ontwikkelingen;
 • kun je iets betekenen voor de medische of andere zorgprofessionals door iets voor hen te doen, zodat de druk wordt verlicht;
 • gooi een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus bij een oudere in je straat met de vraag hoe het met ze gaat en of ze iets nodig hebben;
 • stuur wat vaker een kaartje ter bemoediging;
 • let op mensen die leven in armoede of te maken hebben met financiële problemen, extra hulp kunnen ze wel gebruiken, verras ze met een tas met boodschappen;
 • geef de diaconie de benodigde middelen, zodat zij in financiële nood kunnen bijstaan, ook als het gaat om bijvoorbeeld ZZP’ers in onze gemeente;
 • maak gebruik van de lokale mogelijkheden om je boodschappen te doen.

Tenslotte:

Als diaconie zijn we dankbaar dat we mogen zien dat de weg naar digitale collecte steeds meer wordt gevonden. Het geeft ons de mogelijkheid om de geselecteerde goede doelen ook te voorzien van de benodigde middelen. Mocht u nog geen gebruik maken van deze mogelijkheid, van harte aanbevolen.

‘Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed’ (Psalm 23: 4)