Diaconie Hulpactie Filippijnen

Zoals u weet is de Filipijnen in november 2013 getroffen door een tyfoon. Miljoenen mensen zijn slachtoffer geworden van deze tyfoon. Huizen, gewassen en bedrijven zijn verwoest. Als diaconie hebben we op 22 december 2013 een doelcollecte gehouden voor de noodhulpactie die Woord & Daad samen met het Christelijk Noodhulpcluster heeft opgezet. Als diaconie hebben we tot op heden € 6.142,39 voor deze noodhulpactie ontvangen. Op 17 januari jl. heeft Woord & Daad een informatiebijeenkomst gehouden over hoe de noodhulpactie is opgezet, waar de directie van partnerorganisaties uit de Filippijnen bij aanwezig waren. Hierbij een kort verslag. Direct na de ramp is er contact gezocht met o.a. partnerorganisatie AMG Filipijnen voor het opstarten van een noodhulpactie. Een week na de ramp heeft een team vanuit het Christelijk Noodhulpcluster het gebied van de ramp bezocht. De verwoesting is enorm, de steun van het aantal helpende organisaties inmiddels ook. Wie heeft de steun het meest nodig? Wie wordt nog niet geholpen? Er is gekozen om 3 dorpen te steunen bij de wederopbouw. De eerste hulp bestond uit voedselpakketten, lampen op zonne-energie en tijdelijke huisvesting. Daarnaast het mobiliseren van verpleging, psychologen en pastors. In samenspraak met de bevolking (burgemeester en bewoners) is vervolgens gekeken naar een plan van aanpak. Zo sluit de hulp aan bij de behoeften, ervaring en gewoonten van de bevolking. Na de tijdelijke hulp wordt er vooral gezocht naar permanente/structurele oplossingen. Woord en Daad kiest daarom voor steun in de sectoren huisvesting / onderwijs / inkomstenvoorziening. Met een inkomen kunnen mensen zelf aan hun toekomst gaan bouwen. Woord & Daad heeft al bijna het streefbedrag van € 2,5 miljoen binnen om deze noodhulpactie te kunnen uitvoeren. “Het is heftig wat er gebeurd is”, aldus de directrice van de partnerorganisatie, “maar voor christenen is dit de kans om Gods Liefde te laten zien.”