Diaconie: Noodhulp Beiroet

Een enorme ramp heeft er plaatsgevonden in Beiroet, de beelden en de nieuwsbulletins spreken boekdelen.
Als Diaconie hebben we alvast een gift overgemaakt vanuit het diaconale fonds voor rampen.
Daarnaast vragen wij u om de komende weken via het standaard digitale collecte formulier op de website https://www.hervormdsliedrecht.nl/collecte of via de QR code op de voorzijde van het Kerkblad uw bijdrage over te maken.
Al deze steun laten we lopen via de stichting TEAR (bekend van onder andere “Nacht zonder Dak” www.tear.nl) die het geld via de lokale kerken van Beiroet inzet voor directe hulp en voeding aan hen die dat nodig hebben.
Tevens vragen wij naast uw bijdrage om voorbede voor de slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners.