Diaconiecollecte 9 februari 2014

De collecte Werelddiaconaat van a.s. zondag is bestemd voor Moldavian Christian Aid (MCA).
Moldavië is verreweg het armste land van Europa en zelfs één van de armste landen ter wereld. Veel van de werklozen in het land zoeken hun heil in het buitenland. De meest kwetsbaren, kinderen en ouderen, blijven alleen achter en moeten maar zien hoe zij overleven.
Moldavian Christian Aid, de diaconale organisatie van verschillende kerken in Moldavië ondersteunt lokale kerken in Moldavië om in de eigen omgeving diaconale projecten uit te voeren. Bijvoorbeeld voor de opvang van zo’n dertig straatarme kinderen in het dorp Ulmu, die bij hen terecht kunnen voor een goede maaltijd, hulp bij onderwijs en een liefdevolle omgeving. Of in het dorp Cahul waar zo’n vijftien vrijwilligers uit de kerk thuiszorg bieden aan ouderen, door schoon te maken, te koken en voedselpakketteen uit te delen. Ook wordt er hulp geboden aan alleenstaande tienermoeders, die helemaal alleen voor de zorg van hun kind zijn komen te staan. Bijzondere aandacht is er ook voor slachtoffers van mensenhandel, meestal vrouwen die gedwongen zijn om in West-Europa in de prostitutie te werken. De kerk kan hen een veilige omgeving bieden om te voorkomen dat men opnieuw slachtoffer wordt.
Van harte aanbevolen.

Namens de Diaconie, W. de Jager