Diaconieollecte D.V. Goede Vrijdag 30 maart

Op Goede Vrijdag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor een project in Colombia.

De Presbyteriaanse Kerk werk samen met project 1027 in de zorg voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Colombia is een land dat al jarenlang onder een intern conflict gebukt gaat. Nog steeds zijn er gebieden in het land waar het niet veilig is. Toch begint het land langzaam op te krabbelen uit een moeilijke periode. De kerk staat midden in de samenleving en ziet dat in haar omgeving van alles aan de hand is. De problemen die er zijn verschillen per gebied, dorp, stad of wijk en de kerken proberen zo goed zij dat kunnen er te zijn voor hun naaste. Project 1027 helpt om het diaconale werk van de Presbyteriaanse kerk meer vorm te geven. Daar is het programma ‘Somos Diáconos’ – ‘Wij zijn diakenen’ – uit voortgekomen. Overal in het land zijn trainingen gegeven om kerken op weg te helpen met de vraag: wat kunnen wij doen voor mensen in onze omgeving waar niemand oog voor heeft? Het programma heeft grote impact. Overal zijn Somos Diáconos teams gevormd en projecten opgestart. Voorbeelden zijn: Naschoolse activiteiten voor kinderen die wonen in wijken met veel geweld en drugsproblematiek. Douches en persoonlijke aandacht voor daklozen. Een gezond ontbijt en gezelschap voor arme, eenzame ouderen. Trainingen aan buurtbewoners om een vak te leren en zo meer inkomen te genereren, etc. U kunt uw gave hiervoor geven tijdens de diensten, maar overmaken mag ook.

Het IBAN nummer van de diaconie is: NL25RABO0359322719. Graag onder vermelding van Colombia. Niet alleen uw gift is van belang, ook voor dit project vragen we om uw gebed.

Van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,

Mark Teeuw
Marius van Wijk