Diaconietje

‘Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder oog hebben voor wat van anderen is.’ (Filippenzen 2:4)
Bidt voor de zieken en de hulpbehoevenden in de gemeente.
Wijk 1-2 Sj. Wiersma, tel. 41 52 07
Wijk 3-4 D.M. van Mourik, tel. 42 22 48