Dienaar van de Heer

De afgelopen weken hebben we ons in de morgendienst verdiept in de eerste hoofdstukken van de profetieën van Jesaja. Nu de adventstijd aanbreekt, gaan we naar
het tweede deel van dit bijbelboek, de hoofdstukken 40 tot en met 55. Hier nemen de vier profetieën van de Dienaar van de Heer, de Knecht des Heren, een centrale plaats in.
Op elk van de vier adventszondagen zal er één uitgangspunt voor de verkondiging vormen.
• 42: 1-9 Eerste profetie van de Dienaar van de HEER
• 49: 1-13 Tweede profetie van de Dienaar van de HEER
• 50: 4-11 Derde profetie van de Dienaar van de HEER
• 52: 13-53: 13 Vierde profetie van de Dienaar van de HEER
We bidden om een gezegende adventstijd.