Dienst met projectkoor

Nu al willen we u attent maken op de bijzondere avonddienst van zondag 11 maart in de Grote Kerk.
Thema is ‘Zingend in de lijdenstijd’. Medewerking zal worden verleend door het projectkoor dat afgelopen weken geoefend heeft en waar heel veel Sliedrechters,
trouwens uit alle wijken, hun muzikale gaven inzetten. Diverse musici zullen hun medewerking verlenen. Het is echt een dienst om ook anderen, die misschien
anders niet of niet zo frequent naar de kerk komen, voor uit te nodigen.