Dienstmededelingen

Jeruzalem
Jeruzalem is een stad die tot de verbeelding spreekt. Het is de plaats die de HEER zelf heeft uitgekozen om hier zijn Naam te doen wonen. Het is een stad met toekomst ondanks de schijn van het tegendeel. We verwachten het nieuwe Jeruzalem! In de avonddienst van 2 augustus lezen we verder in 2 Koningen 19. We bezinnen ons op de betekenis van de heilige stad!
Zingen in de dienst
In de afgelopen maanden hebben we de lofzang gaande gehouden. Hoe? Door vertegenwoordigers van de gemeente, ‘zangers van dienst’, namens de hele gemeente. Eigenlijk zeg ik het niet goed. Een deel van de gemeente was fysiek niet in het kerkgebouw, maar was thuis kerkganger en zong mee. Nu is het weer mogelijk om enkele liederen in de kerkdienst samen te zingen. In het eerste deel van het Kerkblad leest u hierover meer. Als vier wijken hebben we afgesproken dat we in principe op drie momenten samen kunnen zingen: bij het begin van de dienst, na de prediking en voor de zegen. De overige liederen zullen door ‘zangers van dienst’ gezongen blijven worden.

Aanvraag voorbedes
Elke zondag is er gelegenheid een verzoek in te dienen voor dankzegging of voorbede. In principe gaat dit via mij als wijkpredikant, respectievelijk consulent. Vanaf 3 augustus, tijdens mijn vakantie, is het verzameladres voor beide wijken scriba Heleen van der Vlist-de Bruijn, 0184421379.

Aanmelden kerkdiensten
Het aantal gemeenteleden dat fysiek een kerkdienst bezoekt, blijft helaas wat achter bij de verwachtingen. ‘Hoe lief heb ik Uw huis’ klinkt het in Psalm 84. Zouden die woorden ons ook kunnen motiveren? Het is zo belangrijk om te komen. Zeker met het oog op de kinderen en de jongeren. Wat zou het mooi zijn als we nog wat meer gezinnen zouden kunnen verwelkomen.
We willen de beperking van het aantal inschrijvingen per maand opheffen. U kunt zich dus gerust voor meer diensten inschrijven. Ook ‘last minutes’ zijn toegestaan!

Pastoraal nagesprek
Het is voor velen emotioneel om weer fysiek een kerkdienst bij te wonen. Als iemand behoefte heeft aan een pastoraal (na)gesprek, hebben de kerkenraden hiervoor voorziening getroffen. Bij elke dienst zijn voorlopig twee ouderlingen beschikbaar. Meld u zich na afloop van de dienst gerust even in de kerkenraadskamer.