Digitaal Collecteren in de Kerk-App

We hebben geconstateerd dat er zo nu en dan een gift aan een ‘verkeerde’ collecte wordt toegekend. Op verzoek van de gever kan het Kerkelijk Bureau dit eventueel corrigeren. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen zullen de collecten in de Kerk-App vanaf 1 november altijd in een vaste volgorde worden weergegeven, namelijk:

• Diaconie wijk 1-2
• Diaconie wijk 3-4
• Kerkrentmeesterlijk beheer
• Groei of Accommodatie Jeugdwerk
• Zendingsbussen wijk 1-2
• Zendingsbussen wijk 3-4
• Orgelfonds
• Overige collecten zoals Onkosten OpenDeur-dienst/Hemel-vaartsdienst/Kerstnachtdienst of een eventuele extra collecte,

Biddag/ Dankdag collecte, Avondmaal collecte.

Namens de ICT-commissie,

Frank Besselink