Digitale collecte

Wat is een kerkdienst zonder collecte? In ieder geval niet compleet. We zijn geroepen
onze gaven te geven aan de armen (diaconaal werk) en aan de plaatselijke gemeente (‘Kerkrentmeesterlijk Beheer’). Hiernaast is er soms een derde collecte. Ook de zendingsbussen en de bus voor het orgelfonds blijven akelig leeg.
Denkt u dan ook nog even aan de collectes? Het collectegeld overmaken op de rekening van de kerk en van de diaconie is heel eenvoudig. Zeker als u het via de website van de kerk doet. Daar staat, op de startpagina, een speciale regel voor ‘digitaal geven’. Laten we de kerk en de mensen in nood, waar ook ter wereld, niet vergeten. Het hoort bij de kerkdienst!