Digitale toezegging Actie KerkBalans 2021

Het coronavirus is helaas weer bezig met een opmars.
Dit betekent dat we nog geruime tijd rekening moeten houden met beperkingen. Of dit ook gevolgen heeft voor de wijze waarop we de Actie KerkBalans houden, is op dit moment nog onduidelijk. Voor iedereen die in deze tijd het aantal fysieke ontmoetingen met andere mensen zoveel mogelijk wil beperken en/of hun financiële zaken graag digitaal regelen, brengen we nogmaals de mogelijkheid van digitaal toezeggen onder uw aandacht.
De verschillen bij digitaal toezeggen t.o.v. het invullen van het toezeggingsformulier zijn:
• In januari 2021 ontvangt u eerst een aankondiging per e-mail dat u over een week een e- mail van ons krijgt met daarin een link. In deze e-mail wordt stap voor stap uitgelegd hoe de digitale invulling plaatsvindt. Ook de AKB-folder ontvangt u van ons per e-mail.
• De week daarop ontvangt u de e-mail met de link. Met een paar eenvoudige handelingen kunt u daarmee uw toezegging voor 2021 digitaal invullen.
• Er komt niemand bij u thuis om het formulier af te geven en een week later weer op te halen.
Als u mee wilt doen, dan verzoeken wij u vóór 1 december 2020 een e-mail te versturen naar het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl) met als onderwerpregel: ‘Digitaal AKB 2021’. Omdat de digitale toezegging automatisch verwerkt wordt, bespaart het ons tijd en papier. Wanneer u in 2020 de vrijwillige bijdrage al digitaal heeft ingevuld of aangemeld om dit in 2021 te gaan doen, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gertjan Rietveld en Wijnand Blom