Digitale toezegging Actie Kerkbalans 2023

Gemeenteleden, die graag hun financiële zaken digitaal regelen, kunnen in 2023 de toezegging digitaal invullen. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail te versturen naar het Kerkelijk Bureau (kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl) met als onderwerpregel: ‘Digitaal AKB 2023’.
De verschillen bij digitaal toezeggen t.o.v. het invullen van het toezeggingsformulier zijn:
• In januari 2023 ontvangt u eerst een aankondiging per e-mail dat u over een week een e-mail van ons krijgt met daarin een link.
In deze e-mail wordt stap voor stap uitgelegd hoe de digitale invulling plaatsvindt. Ook de AKB-folder ontvangt u van ons per e-mail.
• De week daarop ontvangt u de e-mail met de link. Met een paar eenvoudige handelingen kunt u daarmee uw toezegging voor 2023 digitaal invullen.
• Er komt niemand bij u thuis om het formulier af te geven en een week later weer op te halen.
Als u mee wilt doen, dan verzoeken wij u dit vóór 1 december 2022 een e-mail te versturen naar het kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl) met als onderwerp-
regel: ‘Digitaal AKB 2023’.
Omdat de digitale toezegging automatisch verwerkt wordt, bespaart het ons tijd en papier.
Wanneer u in 2022 de vrijwillige bijdrage al digitaal heeft ingevuld of aangemeld om dit in 2023 te gaan doen, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Gertjan Rietveld en Wijnand Blom