Discipelschap

Discipelen maken. Dat is de opdracht die de Here Jezus geeft vlak voor Hij naar de hemel gaat. Daarbij staan Zijn apostelen drie dingen te doen. In de eerste plaats moeten ze grenzen overschrijden. Daarbij kunnen we denken aan landsgrenzen. Maar ook aan generatiegrenzen, cultuurgrenzen en sociale grenzen. Het gaat erom buiten de bekende kring te komen. In de tweede plaats wordt de Kerk geroepen om de doop te bedienen in de Naam van de drie-enige God. Bereikte mensen mogen in verbondenheid met de Here verder leven. Gedoopte leden van het lichaam van Christus hebben nog niet het eindstadium bereikt. Ze moeten leren onderhouden al wat Jezus geboden heeft. We zouden dit ook kunnen noemen: leven als leerlingen van Christus, discipelen van Hem. Discipelschap gevraagd. In onze gemeente zijn we met een langjarig traject over discipelschap bezig. Daarvoor zijn er gemeenteavonden. Er is wijkgericht werken. Er is een boekje verschenen. We geloven dat nu een nieuwe impuls belangrijk is. Als predikanten nemen we hierin het voortouw. Vanaf Pinksteren willen we in een aantal preken de volharding in het geloven stimuleren. Dat doen we aan de hand van inspirerende geloofsvoorbeelden. In Hebreeën 11 worden ze ons voorgesteld. Ze zitten als het ware op de tribune van het stadion om ons die nu de wedstrijd van het geloof strijden, aan te vuren. Ze helpen ons te volharden in discipelschap. De bedoeling is dat in principe op dezelfde tijd een predikant uit wijk 1/2 en een predikant uit wijk 3/4 preken over dezelfde tekst. Samen bereiden ze de dienst voor. Ook maken ze een praatpapier waarmee gemeenteleden in een nabespreking thuis of in groepsverband het gehoorde kunnen proberen te vertalen naar hun eigen leven. In totaal zijn er acht diensten aan deze thematiek gewijd. Als begin juli de serie achter de rug is, gaan de predikanten ervoor zitten om in het najaar een boekje over ‘volharding in discipelschap’ te laten verschijnen. Dit kan goede diensten doen bij gespreksgroepen en verenigingen in het nieuwe seizoen. Leidinggevenden kunnen hiermee alvast rekening mee houden. Moge de Here ons hierin zegenen. Dat heeft Hij bij Zijn hemelvaart trouwens beloofd: ‘Ik ben met u, al de dagen, tot de voleinding van de wereld’.

L.W. den Boer / G.J. Mink / J.W. Sparreboom / H.J. van der Veen