Discipelschap, dichterbij dan je denkt!

“We hebben ervaren dat discipelschap dichterbij is dan je denkt.” Margot van Mourik is al een heel aantal jaren één van de leidinggevenden van de Regenboogclub. “Het is een bonte mengeling van mensen die allemaal verschillend zijn, hun kerkelijke achtergrond is verschillend, hun talenten heel divers. Maar samen vormen ze een schitterende regenboog!” Enthousiast vertelt ze over hoe discipelschap in de achterliggende tijd vorm kreeg op deze club. “Lang voordat ‘discipelschap’ in onze gemeente op zo’n mooie manier en zo breed aan de orde kwam, waren er al clubleden op de Regenboog die dit heel concreet in praktijk brachten. Twee voorbeelden:

Johan is een jongeman, die komt uit begeleid wonen in de A.W. de Landgraafstraat.
Johan heeft oog voor zijn medebewoners en vrienden die te kampen hebben met psychiatrische problemen. Zijn hart is vol van de Heere Jezus en daar getuigt hij van. Steeds weer brengt hij andere medebewoners mee naar de Regenboogclub omdat hij weet dat juist voor hen het Licht van Jezus kan gaan schijnen in een duistere wereld vol angsten en donkerheid. Deze mensen zien we echt genieten op onze club, zij geven aan de zomerstop te lang te vinden en zijn blij wanneer in september het clubwerk weer begint. En dan is daar ‘discipel’ Johan die zijn medebewoners aanspoort weer naar de club te gaan.
Dirk zit al van vanaf het begin op de Regenboog, al bijna 30 jaar! Dirk is zo trouw. Ook hij heeft oog voor zijn medeclubleden en voor de leidinggevenden. Dirk heeft als hobby prachtige kleurplaten maken. Als hij weet dat iemand ziek is, het moeilijk heeft, of juist voor een blijde gebeurtenis, komt er een met zorg gekleurde plaat door de brievenbus, of hij komt hem persoonlijk op de fiets brengen. Hij regelt dat iedereen op de club zijn of haar naam op de achterkant van de kleurplaat schrijft voordat hij hem wegbrengt. Dirk neemt zelf initiatief om ‘discipel’ te zijn, oog te hebben voor zijn naaste. Voordat wij, als leidinggevenden, op het idee zijn gekomen om iemand een kaart te sturen, is Dirk daar al, met een mooie kleurplaat!”

Daarna vertelt Margot me over één van de regenboogavonden. Op deze bijzondere clubavond komt Leendert Hofman op bezoek namens het ICS. Het ging er deze avond over hoe we als discipelen van Jezus Christus met elkaar moeten omgaan. Tijdens het eerste deel van de avond spelen de leden met elkaar het verhaal uit van de Barmhartige Samaritaan door middel van een rollenspel. Al spelend ontdekken ze met elkaar dat je wel van de kerk kan zijn, zoals de priester en de leviet, maar als je daarbij een ander niet wilt helpen, je jezelf de vraag moet stellen of je eigenlijk wel een discipel bent!

Voor het tweede deel van de avond had Leendert voor iedereen een plantje meegebracht. De opdracht hiermee was: bedenk aan wie je het plantje wilt geven, maar je moet het aan iemand geven die je niet zo aardig vindt, of met wie je ruzie hebt. Margot: “We dachten dat iedereen dit plantje mee naar huis zou nemen maar één van de leden van de club bedacht dat ze met dit plantje graag ‘sorry’ wilde zeggen tegen één van de andere leden van de club. Het duurde even maar er ontstond een moment van naar jezelf kijken en verder gaf dit gebaar zoveel openheid waardoor de plantjes over en weer gingen, vergezelt met welgemeende woorden. In het nieuwe seizoen willen we bewust de clubleden toerusten door hen op hun eigen niveau ‘gereedschap’ te geven om een goede discipel te zijn, want we hebben echt ervaren dat discipelschap dichterbij is dan je denkt!”

Namens de werkgroep Missionair Werk,
Mirjam Monster-Wiersma (mirjammonster@live.nl)