Discipelschap is barmhartigheid praktiseren

Discipelschap is barmhartigheid praktiseren
Indachtig de preek van afgelopen zondag waarin ds. Van der Linden aanhaalde wat reizen binnen de zone van het Koninkrijk inhoudt: vanzelfsprekend help je mensen die dringend om hulp verlegen zitten, zet je je in voor mensen die van alles te kort komen, kleding, eten en drinken, een dak boven het hoofd, vrijheid, gezondheid. Behorend tot de schapen waren zij die gewoon gedaan hadden wat ze moesten doen, vanzelfsprekend, voedsel aan de voedselbank geven, kleding inzamelen, dorstige uitgeputte mensen bemoedigen, asielzoekers onderdak verlenen, een bezoekje in het ziekenhuis, een kaartje. Een discipel reist binnen die zone.
Van harte beveel ik u in dat kader ook onze plaatselijke voedselbank aan, die nog altijd medewerkers zoekt, maar ook kleding is welkom:
www.voedselbanksliedrecht.nl.