Discipelschap…terugblik

Het gesprek gaat door….

Wie erbij was, kan erover meepraten. En wie verstek moest laten gaan inmiddels
ook, want de gezamenlijke gemeenteavond over het thema ‘Discipelschap’, woensdag
13 november jl, heeft heel wat losgemaakt. Tot op vandaag komen de mailtjes
binnen met reacties (als u nog iets heeft, mail gerust: info@izb.nl of
scribaatak@hervormdsliedrecht.nl).

Ondergetekende moest die bewuste avond voor een belangrijke begrotingsvergadering
naar het gemeentehuis, maar dankzij twitterende broeders en zusters kon ik de
bijeenkomst in de volle Grote Kerk bijna live meemaken. De inleiding van Bert Sekeris,
voorzitter van de missionaire werkgroep, en de toespraken van ds. W├╝llschleger
en Jurjen de Groot – ze maakten diepe indruk.
Jurjen de Groot werkte zeven jaar in Kenia. Hij vertelt: ‘Toen ik terugvloog naar
Nederland om bij de missionaire organisatie IZB te gaan werken, dacht ik: nu verlaat
ik het continent met de bloeiende en groeiende kerk en keer ik terug naar Nederland,
met zijn tobbende, krimpende en kwijnende geloofsgemeenschappen. En ik had
een verlangen om te dienen in een beweging terug naar de basis: waarom zijn we kerk?
Waar gaat het ons ten diepste om? Niet om een paar enthousiastelingen die zich
een slag in de rondte werken voor missionair werk, maar om discipelschap voor
heel de gemeente, voor heel het leven, in woorden en daden. Daar is Sliedrecht
een mooi voorbeeld van.’

Hoe voer je een gezamenlijk gesprek met zeshonderd mensen, opeengepakt in
een oude kerk? Gewoon zo (zie de foto): in kleine kring, over de kerkbanken heen.
Na afloop van de bijeenkomst werd de ‘oogst’ ingezameld. Een waardevolle vracht
suggesties, aanbevelingen, adviezen, tips. De inventarisatie is nog niet afgerond;
we willen het goed en zorgvuldig doen. Alvast een indruk uit de papieren: ettelijke
malen wordt met blijdschap vastgesteld hoe goed het is dat we dit proces met
vier wijkgemeenten gezamenlijk doormaken. Er wordt vaak gewezen op het belang
van toerusting en verscheidene keren wordt de suggestie gedaan om (missionair/pastorale)
wijkteams te vormen.
Mooi om te zien hoeveel creativiteit het thema losmaakt! Kunnen we niet dit?
Zouden we niet dat…?
Alle inbreng wordt bijeengebracht en overzichtelijk aan u gepresenteerd. Bij voorbaat
dank voor uw geduld.

Een van de belangrijkste aanbevelingen is dat velen wijzen op het belang van gebed.
Tijdens de avond deed de IZB: spreek ’s eerlijk tegenover elkaar uit wat je moeilijk
vindt, waar je je aan ergert, waar je tegenop ziet, waar je bij aarzelt, als het gaat
over discipelschap. En laat het daar niet bij, maar bid concreet met en voor elkaar.
Het herinnerde me weer aan de gezamenlijke ambtsdragersvergadering, die aan
de gemeenteavond voorafging. Tientallen ouderlingen en diakenen spraken daar
aan de hand van enkele stellingen.
Met overtuiging onderschreven ze deze stelling. ‘Bezig-zijn met discipelschap kan
niet zonder gebed. Laten we dat met elkaar oppakken en regelmatig gebedssamenkomsten
houden om speciaal hiervoor te bidden.’
Die stelling is geen dood-doener.
Het is een leven-wekker.

Ton Spek, scriba AK