Discipelschap

Discipelschap
In de weblog van Jos Douma trof ik de volgende korte beschrijving aan van wat discipelschap is: Discipelschap is het leerproces van Gods kinderen waarin zij, geïnspireerd door Gods Woord en geleid door Gods Geest, in de context van hun dagelijkse omstandigheden, activiteiten en relaties, in groeiende Christus-gelijkvormigheid, gehoorzaam zijn aan Gods geboden en ook anderen uitnodigen om Jezus te vertrouwen en te volgen.
Een wat kortere omschrijving zou zo kunnen luiden: Jezus vertrouwen en volgen in je dagelijkse leven. Met een aanmoediging vanuit de Schrift: Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn  (Filippenzen 4:9).