Doelcollecte 11 februari


De doelcollecte voor de diaconie op zondag 11 februari is bestemd voor KopS, die bij elkaar komen in Pand 33. Kerk op Straat is 15 jaar geleden opgericht om invulling te geven aan geestelijk opbouwwerk en pastoraat aan hen die de weg naar de kerk niet vinden. Een gemeente die zich kenmerkt door zoekers, twijfelaars en mensen aan de rand. Jacco en Miranda de Koning zijn hierbij betrokken geraakt en onderdeel geworden van die gemeente. Jacco is nu voorganger en projectleider bij KopS. Wij collecteren zondag om dit mooie werk in onze plaatselijke gemeente mogelijk te blijven maken. Geldelijk steunen kan op diverse manieren, via de collectezakken in de dienst, via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl, of via de Kerk-app onder ‘Geven’. Hier is vaak ook nog extra informatie te vinden over het collectedoel.

Neem ook eens een kijkje op de website

Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard