Doelcollecte 18 april Noodhulp Indonesië

Doelcollecte 18 april Noodhulp Indonesië
Op eerste Paasdag trof cycloon Seroja één van de armste provincies in Indonesië. Omdat de verbinding met de dorpen totaal is verbroken, is er momenteel geen totaalbeeld van de ontstane situatie. Wel is bekend dat 8500 mensen hun huis moesten
verlaten, dat er 75 mensen worden vermist en er 130 mensen zijn overleden. Kerken is gevraagd om hun deuren open te zetten voor vluchtelingen en aan de bevolking, die in meerderheid christen is, om hulp te bieden. Vanuit de Timorese kerk GMIT wordt hulp bij traumaverwerking en pastorale zorg geboden. Deze ramp ging wellicht voor een groot deel aan onze aandacht voorbij, maar met onze bijdrage kan ook daar weer de hoognodige steun worden gegeven. Een mooi voorbeeld van Geloven in Delen. Kerk in Actie steunt dit noodhulpnetwerk en houdt actief contact met de kerken, omdat de cycloon nog dagelijks voor meer slachtoffers zorgt. Wie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via bankrekeningnr. NL25 RABO 0359 3227 19 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of gebruik maken van de QR-code.
Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard