Doelcollecte 2 september

A.s. zondag wordt een speciale doelcollecte gehouden, bestemd voor een onderwijsproject onder kansarme jongeren in Rwanda. Via Project 10/27 steunen we zo het werk van CEFORMI, een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16 en 35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. Ze kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. De schoolbijdragen van de studenten, als ze die al kunnen betalen, dekken de kosten niet, daarom is uw steun nodig. We vragen u dan ook deze collecte ruimhartig te gedenken, maar laten we ook zeker in onze gebeden de jongeren in Rwanda niet vergeten. Wie liever een gift wil overmaken kan dat doen naar NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht,  onder vermelding van Onderwijs Rwanda. Dank u voor uw bijdrage!

Namens de diaconie, Mark Teeuw