Doelcollecte 21 januari

De diaconale rondgang op D.V. 21 januari a.s. heeft weer een speciale doelbestemming, deze keer het werk van Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid Sumatra, via Kerk in Actie. Om als boer te leven in Zuid Sumatra is niet eenvoudig. Veel boeren zijn arm en conflicten over land komen veel voor. Yabima leert boeren om voor hun rechten op te komen en hoe ze zo kunnen verbouwen dat hun land gezond blijft en de opbrengst van de gewassen toeneemt. Sommigen boeren wonen op grond waar de overheid hen graag ziet vertrekken, zodat grote bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ze biedt weinig publieke voorzieningen om zo de boeren te ontmoedigen in de regio te blijven. Anderen zijn arm, omdat hun grond te weinig oplevert. Yabima helpt kleine boerengroepen: ze biedt technische ondersteuning bij (ecologische) landbouwmethodieken; ze helpt hen spaar- en kredietgroepen op te zetten, zodat ze kunnen investeren in nieuwe zaden of een karretje waarop ze hun producten kunnen verkopen. Daarnaast is Yabima begonnen met het opzetten van activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden. Het aantal conflicten in hun regio is de laatste jaren toegenomen en graag wil Yabima van hun grote netwerk en goede naam gebruik maken om een tegenbeweging te starten. Als diaconie bevelen we dit werk van harte bij u aan, zowel in gebed als bij de collecte. U kunt uw gift natuurlijk ook overmaken, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Zuid Sumatra.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk,
Mark Teeuw