Doelcollecte 29 april

Op D.V. zondag 29 april zal de diaconale rondgang weer voor een speciale doelbestemming zijn, deze keer een project van WCM, een partnerorganisatie van Kerk In Actie in Myanmar. In de noordoostelijke provincie Shan State werkt World Concern samen met lokale kerken om te zorgen dat gezinnen aan de armoede kunnen ontsnappen en kinderrechten worden gerespecteerd. In 16 dorpen werkt WCM samen met de bevolking aan de prioriteiten die door de gemeenschappen zelf gesteld zijn: dit zijn met name verbetering van de landbouwtechnieken, voedselsituatie en de situatie van de kinderen. Samen met de lokale kerken organiseert WCM training voor de boeren. Onderwerpen die behandeld worden zijn: selectie van goede zaden, bodemonderhoud, verstandig gebruik van pesticiden, onkruidbestrijding enz. Verder zorgt WCM voor basis financiële training, zodat boeren schulden kunnen voorkomen. WCM organiseert verder voorlichtingsbijeenkomsten over het belang van de juiste juridische documenten en de procedures hoe deze te verkrijgen. De organisatie geeft praktische hulp aan de leden van het dorpscomité die een verantwoording hebben in het aanvragen van de documenten. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd rond kinderbescherming en het belang van scholing voor de ontwikkeling van de kinderen. Mensen worden zich bewust van de rechten van kinderen en de risico’s van bijvoorbeeld kinderhandel.

Als diaconie willen we u vragen dit project te gedenken in uw gebed en uw gaven. Wie een gave wil overmaken kan dat doen naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Myanmar.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk, Mark Teeuw