Doelcollecte

De diaconiecollecte op zondag 14 november is bestemd voor het binnenlands diaconaat. Deze keer is gekozen voor een project van Stichting Gave om alleenstaande vluchtelingmoeders een ontspannen weekend met hun kind aan te bieden. De vrouwen leven vaak een terug getrokken leven, wachtend in een voor hen vreemd land, of ze wel
of niet mogen blijven. Gave organiseert voor hen een ontspannen weekend om tot rust
te komen en God beter te leren kennen. Om even uit de sleur te komen en een paar dagen te worden verwend. De vrouwen en kinderen leren hun identiteit kennen vanuit de Bijbel en weten zich gezien en geliefd. Deelnemers krijgen inspirerende toespraken mee over alleenstaand ouderschap in een vreemd land, onzekerheid over de toekomst en het Bijbelse vrouwbeeld. Ze worden verwend met lekker eten en een beauty-middag. De sfeervolle accommodatie biedt de vrouwen mogelijkheid om tot rust te komen. Het Moeder-en-Kind weekend geeft moeders en kinderen weer nieuwe moed en hoop.

Meer informatie: www.gave.nl/moederenkind. Wie geldelijk wil steunen kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl, via Kerkklets of gebruik maken
van de QR-code.
Namens de diaconie, Elize Vlot-de Waard