Doelcollecte – 6 februari – Binnenlands diaconaat

Toerusting voor werkers in de kerk
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als
vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Met uw bijdrage steunt u de Protestantse Kerk bij het ontwikkelen van trainingen voor ambtsdragers, zodat zij goed toegerust aan de slag kunnen!
Wie geldelijk wil steunen, kan een gift overmaken via de bankrekeningnummers in het Kerkblad of de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl, of via de QR-code tijdens de kerkdienst. Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’. De kosten hiervoor zijn namelijk minimaal voor de diaconie.
Namens de diaconie,
Elize Vlot-de Waard