Doelcollecte D.V. zondag 12 december

Missionaire doelen:
Goud van Noord & Seinpost Slinge
Goud van Noord is nu officieel een pioniersplek binnen de PKN geworden. De Pionier-Gemeente wil graag het werk voortzetten om de eenzame, laaggeletterde, armlastige, werkloze, mensen en kinderen van Rotterdam Noord te helpen en kennis te laten maken met het christelijke geloof (en ze helpen daarin te verdiepen). Dit vraagt om financiële middelen en daarom bevelen we de doelcollecte voor Goud van Noord van Wijk 1 en 2
voor aanstaande zondag bij u en jou aan.
Seinpost Slinge is de door Wijk 3 en 4 omarmde pioniersgemeente in Rotterdam-Zuid. Diverse (oud) gemeenteleden ondersteunen praktisch en missionair het werk dat door Seinpost Slinge in de wijken Pendrecht en Zuidwijk plaatsvindt. Net als Goud van Noord
is Seinpost Slinge maatschappelijk ondersteunend werkzaam voor kwetsbare mensen en tevens kerkelijk actief. Onder ‘Kerk voor de Wijk’ worden diverse activiteiten ontwikkeld, om de Bijbel uit te leggen en mensen bij Jezus te brengen. Als Hervormde Gemeente Sliedrecht ondersteunen wij deze doelen graag structureel. Wie een gift wil overmaken, vragen wij de link onder ‘digitale collecte’ op onze website www.hervormdsliedrecht.nl of de QR-code tijdens de kerkdienst te gebruiken. Nog beter is een gift via de Kerk-app onder ‘Geven’ (de kosten zijn namelijk minimaal voor de Diaconie). Wij vragen u het werk van onze broeders en zusters in Rotterdam te ondersteunen en te bidden om zegen om het aldaar verrichtte werk.
Namens de diaconie,
Huib Visser